Các Gói Quảng Cáo

1. Các gói đặt banner

– Vị trí header banner giá: 1.000.000 VND/tuần

– Vị trí đầu bài biết giá: 1.000.000 VND/tuần (chia sẻ vị trí 2)

– Vị trí banner giữa, trong bài viết giá: 500.000 (chia sẻ vị trí 2)

– Vị trí banner cuối bài viết giá: 200.000 VND/tuần (chia sẻ vị trí 2)

– Vị trí banner sidebar giá: 150.000/tuần

– Vị trí footer banner giá:

2. Các gói Guest Post

– Guest link Nofollow (1 bài viết 2 link Nofollow) giá: 400.000 VNĐ.

– Guest Post Link Dofollow (1 bài viết 2 link Dofollow) giá: 700.000 VNĐ.

3. Bài giới thiệu PR sản phẩm

– 1 bài viết trên web + link (1tr/bài).

Thông tin liên hệ quảng cáo:

– Điện thoại: 0975.395.318

– Email: giamcandep.vn@gmail.com