29 bài tập vai trước và sau cho nam giúp vai rộng đẹp “bạn có dám thử”

Nội Dung A Các bài tập cơ vai với máy và cáp1. Tập cơ vai với máy – Đẩy vai nâng tạ2. Bài tập vai sau – Selectorized Deltoids Rear3. Ngồi đẩy vai – Selectorized Shoulders Press4. Tập vai kéo cáp – Cable Upright Row5. Bài tập nâng vai với cáp – Front Cable Raise6. Bài … Đọc tiếp 29 bài tập vai trước và sau cho nam giúp vai rộng đẹp “bạn có dám thử”